over ons

Kinderdagverblijf Willemijne is een kleinschalig crèche waar we met een vast team doormiddel van geborgenheid, veiligheid en vertrouwen kinderen een goede basis willen meegeven.

 

Ruim dertig jaar geleden richtte Joke kinderdagverblijf Willemijne op. Ze deed dit op verzoek van Willem Arntz Stichting die opvang zocht voor de kinderen van hun medewerkers. Na wat omzwervingen in de binnenstad van Utrecht zijn we heden ten dage te vinden op de Oosterkade.

 

Inmiddels heeft dochter Hanneke het stokje overgenomen en bieden we samen met een hecht team speelsheid, blijheid en educatie.

impressie

samen groeien

Op onze locatie hebben wij een baby-dreumes groep van 0 tot 2 jaar en een peutergroep van 2 tot 4 jaar. Kinderdagverblijf Willemijne wordt vaak omschreven als klein maar fijn en daar zijn wij trots op. Er heerst een huiselijke sfeer die kinderen geborgenheid geeft maar ook stimuleert. We dagen kinderen uit in hun ontwikkeling en bieden liefdevolle steun.


Wat ook leuk om te weten is, dat wij zoveel als mogelijk kiezen voor biologische producten bij het doen van onze boodschappen. Zo willen wij een steentje bijdragen aan een gezonde keuze voor onze kindjes en omgeving.

beleid

onze pedagogische visie is samen te vatten in vier basisdoelen

fysieke en emotionele veiligheid

 

Doormiddel van regelmaat in het dagprogramma en vaste groepsleiders creëren wij een veilig klimaat waar een kind zich optimaal kan ontwikkelen. We hebben oog voor de emoties van kinderen.

 

bevorderen van persoonlijke competentie

 

We respecteren elkaar voor wie we zijn en geven elkaar voldoende ruimte om zich op eigen wijze te ontwikkelen. Er is aandacht voor het individu en voor de groep als geheel. Het een mag niet lijden onder het ander. We sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind.

bevorderen sociale competentie

 

We helpen met het ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals bijvoorbeeld, samen spelen samen delen, opkomen voor jezelf en in leven in de ander. Kinderen leren veel door van elkaar af te kijken.

 

 

overdracht van waarden en normen


Goed voorbeeld doet goed volgen. Door het creëren van een positief klimaat ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.  

klik hier >

voor link naar LRK

klik hier >

voor beleidsplan

faq

Krijg ik ook ruildagen?

U kunt per jaar zes dagen vrij ruilen. Een voorwaarde is wel dat daar plaats voor moet zijn op de groep en dat er voldoende medewerkers zijn.

 

Zijn er vaste tijden voor halen en brengen?

Wij openen onze deuren om 7.45 en sluiten deze om 18.15. In die tijd bent u vrij om uw kind te komen brengen of halen. Wel hebben wij van 12.30 tot 14.00 een rustmoment, en die willen wij graag bewaken.

 

Hoe verloopt de wenperiode?

De wenperiode ziet er globaal als volgt uit:

 

Dag 1. intakegesprek met ouder(s) en kind

Ouder en kind blijven dan nog even op de groep

Dag 2. kind oefent twee uurtjes op de groep

Dag 3. kind oefent een dagdeel op de groep

Hoe lang sta ik op de wachtlijst?

De wachttijd hangt af van de dagen van uw voorkeur, de leeftijd van uw kind en de capaciteit van het kinderdagverblijf.

 

Kan ik wisselen van dagen of uitbreiden?

Dat kan. U kunt per mail dit aanvragen. Als deze dagen niet direct beschikbaar zijn, komt u hiervoor op een wachtlijst.

 

Krijgen broertjes en of zusjes voorrang op de wachtlijst?

Broertjes en of zusjes krijgen voorrang op de wachtlijst. Rond het tijdstip dat uw kind geplaatst gaat worden maken we een afspraak voor een intakegesprek.

tarieven

een hele dag   € 10,90 per uur

een halve dag    € 11,70 per uur

inschrijven

klik op het mapje om je in te schrijven

werken bij willemijne

Wij zijn een particulier kinderdagverblijf voor kinderen van nul tot vier jaar. Samen met de pedagogisch medewerkers vermaken we de kinderen op een gemoedelijke manier. De kinderen moeten zich thuis en geborgen voelen. Wat wij bieden is een warme, huiselijke omgeving waar persoonlijke aandacht voorop staat. Waar het ons om gaat is dat het kind bij ons een gelukkige tijd beleeft.

 

Lijkt het je leuk bij ons te komen werken of stage lopen? Bekijk de vacatures hier links.

Contact

Kinderdagverblijf Willemijne
Oosterkade 10
3582 AT Utrecht

 

Telefoon:
030-2300950
E-mail:
info@willemijne.nl

 

KVK 57026696

LKR 114736078

 

Openingstijden

maandag tot en met vrijdag

7.45 - 18.15

 

Wij zijn altijd gesloten op:

Tweede Paasdag

Koningsdag

Hemelvaart

Tweede Pinksterdag

Kerstdagen

Tussen Kerst en Oud & Nieuw

Nieuwjaarsdag

Naam  
E-mail  
Bericht