Kinderdagverblijf Willemijne

Financieel

Jaarlijks gaan de kinderopvangtarieven omhoog, dit heeft te maken met de stijgende lonen (indexering) en andere bijkomende kosten en wordt altijd eerst voorgelegd ter goedkeuring aan de oudercommissie.

 

Voor de tarieven van 2018 hanteert Willemijne vanaf 1 januari 2018 het uurtarief van 7,80 euro per uur bij een afname van een hele dag en 8,10 euro per uur bij afname van dagdelen of om de week dagen.

 

De regels/afspraken m.b.t. het ruilen van niet gebruikte dagen blijven in 2017 hetzelfde namelijk: Op Kinderdagverblijf Willemijne kunt u per jaar 6 dagen vrij ruilen, mits dit toestaat op de groepen aan de aantal kinderen en pedagogisch medewerkers. Deze dagen kunnen alleen vooruit aangevraagd worden, dit per mail of aan een van de pm’ers/Hanneke. Een ruildag kan maximaal twee weken voor de betreffende datum worden toegekend/afgewezen. Wanneer ouders een ruildag willen afnemen, moet ook de dag die wordt geruild direct vastgelegd worden.

 

Eenmaal geruilde dagen kunnen deze dan niet meer gebruikt worden. Vakanties en ziekte mogen geruild worden, mits dit in de toekomst is. Een dag die al geweest is kan niet meer geruild worden.

 

Indien het kind halve dagen is geplaatst, kan er geruild worden tussen twee dagdelen. Dus een ochtend wordt geruild tegen een ander ochtend/middag of twee halve dagen kunnen ingezet worden voor 1 hele dag. (1 hele dag kan niet worden omgezet in twee halve dagen) Voor ruildagen is dit niet van toepassing op de periode dat Willemijne dicht is (tussen kerst en oud&nieuw). Naast ruilen kunt u ook incidenteel dagen aanvragen. Ook hier geld dat de groep op de gewenste dag toe moet staan aan de groepsgrootte en het aantal pedagogisch medewerkers.

 

Het bieden van ruildagen is een extra service, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

 

Bekijk hier uw kinderopvangtoeslag 2018