Kinderdagverblijf Willemijne

Vier-ogen-principe

Vier-ogen-principe

Kinderopvang Willemijne vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving worden opgevangen. We brengen het principe van vier ogen, vier oren en transparantie op verschillende manieren in praktijk. Vanaf juli 2013 moet de kinderdagverblijven (0-4 jaar) aan de eisen die gesteld worden aan dit principe voldoen. De GGD controleert hierop.

 

Vier-ogen-principe

Voorzorgmaatregelen die vanaf 1 juli 2013 gelden worden grotendeels al door Willemijne gehanteerd. Daar waar nodig worden ze weer aangescherpt.

 • In de ochtend van 7:45 tot 8:30 en aan het eind van de middag van 17:45 tot 18:15 worden de kinderen gezamenlijk opgevangen. In die periode staan er minimaal twee medewerkers op deze groep.
 • We werken op Kinderdagverblijf Willemijne met open-deuren-beleid. Deze activiteiten kunnen plaats vinden in een andere ruimte, met andere kinderen waarbij naast vaste pedagogisch medewerker ook andere medewerkers (stagiaires of huishoudelijke medewerkers) betrokken zijn. Dit heeft naast het aanbieden van verschillende activiteiten die aansluiten bij de ontwikkelingsgebieden zo ook een sociale controle functie.
 • In  de slaapkamer maken we gebruik van een babyfoon. Deze babyfoon is naast het controleren hoe het met de kinderen op de slaapkamer gaat, ook een controle van de pedagogisch medewerker als ze op de slaapkamer is.
 • Bij de oudercommissie is het vier-ogen-pricipe besproken in een vroeg stadium (maart 2013).
 • Advies van de oudercommissie: een extra babyfoon aanschaffen voor het meekunnen luisteren op de babygroep wanneer er een leidster tijdelijk alleen op de groep staat en de andere leidster de zaal moet verlaten i.v.m het smeren van brood en dergelijke. Gedurende de dag is de sociale controle op de medewerkers en kinderen groot.
 • Het grootste gedeelte van de dag zijn er minimaal twee pedagogisch medewerker op de groep. Er zijn meestal meerdere volwassenen in het gebouw aanwezig. Aan het begin en einde van de dag, tijdens de breng- en haal momenten zijn naast de pedagogisch medewerkers ook ouders aanwezig.
 • Collega’s lopen gedurende de dag regelmatig op elkaars groepen naar binnen. (er bevinden geen deuren, maar lage hekjes) Hun taken zijn zo met elkaar verweven dat ze elkaar even spreken om iets te overleggen of af te stemmen. Daardoor is er zicht op elkaars (pedagogisch) handelen.
 • Eigenaar/manager/hoofdleidster loopt regelmatig de groepsruimtes binnen. Ook indeling of inrichting van de locaties speelt een belangrijke rol als het gaat om openheid en transparantie.
 • De groepen grenzen aan elkaar en zijn ‘open’. De groepen kunnen via de trap elkaar horen. Men loopt makkelijk bij elkaar over de vloer.
 • We hebben open-deuren-beleid. Er zijn op de groepen geen ‘dichte’deuren. De peutergroep zit aan de straat kant waardoor ouders makkelijk naar binnen kunnen kijken. Tussen de lokalen zijn geen deuren.
 • Met het verschonen van de kinderen op de peutergroep word ‘geboden’ altijd tijdens het verschonen de deur open te laten, mits er twee pedagogisch medewerkers of een medewerker en een pedagogisch medewerker met meerdere kinderen gaan verschonen/plassen mag uit veiligheid voor deze kinderen de deur dicht.
 • Bij aanname van nieuwe pedagogisch medewerkers bellen we altijd naar de vorige werkgever voor referenties.
 • Nieuwe medewerkers mogen pas gaan werken op het moment dat hun VOG binnen is. Ook leerlingen mogen dan pas aan hun stage beginnen.

Een open aanspreek-cultuur is een norm in ons pedagogisch beleid. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met de kinderen. Mocht een collega zich daar niet aan houden, dan spreken we elkaar daar op aan. Pedagogisch medewerkers geven elkaar feedback, zowel feedback over dingen die goed gaan, maar ook dingen die minder goed gaan. (Feedback wordt volgens de feedback regels gegeven vanuit de ik-boodschap.) Dit maakt dat we naar elkaar kritisch blijven kijken.

We vinden het belangrijk als kinderdagverblijf om volledig aan de eisen en normen te voldoen en zullen er altijd mee veranderen of aanpassen daar waar het nodig is.

 

Onze medewerkers zullen altijd blijven werken aan het open aanspreekcultuur. Dus als de onderbuik zegt dat er iets niet klopt, zeg je er wat van. Dat geldt niet alleen voor de medewerkers onderling, maar we hopen dat ook ouders bij ons aankloppen als hun onderbuikgevoel niet goed voelt!