Kinderdagverblijf Willemijne

Belastingdienst

Kinderopvang wordt goedkoper in 2017

Ouders, vooral in midden en hoge inkomensgroepen, gaan vanaf 2017 minder betalen voor kinderopvang. Er is vanaf 2017 bijna 200 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderopvangtoeslag. Dit meldt de minister Asscher van Sociale Zaken. Regeringspartijen PvdA en VVD zijn het over deze extra financiering eens. Eerder was al 100 miljoen euro extra toegezegd voor 2017, maar er blijkt nog meer financiële ruimte. Het voorstel moet nog wel worden besproken in de ministerraad.

 

Indexering uurtarieven

Behalve extra kinderopvangtoeslag, wil minister Asscher de maximaal te vergoeden uurprijzen in de kinderopvang in 2017 met 2,5 procent verhogen. Dit is een goedmakertje voor 2012, toen er niet geïndexeerd werd. Met de standaard indexatie voor 2017 erbijopgeteld komt de indexatie voor 2017 uit op een stijging van 4,2 procent. Behalve dit
besluit wil minister Asscher de regeling voor werkloze ouders een jaar voortzetten, Dat houdt in dat ouders na ontslag nog zes maanden lang recht houden op kinderopvangtoeslag.

De maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt in 2017 € 7,18 (dit is nunog €6,89).
Voor de buitenschoolseopvang wordt dit € 6,69 (is nu nog €6,42) en voor de gastouderopvang wordt het € 5,75 (is nu nog € 5,52).

Dit meldt minister Asscher(sociale zaken) in een uitgebreide brief over kwaliteit en toegankelijkheid in de kinderopvang.